Bedrijfspanden.co

Vind bedrijfspanden. In samenwerking met Bedrijfspandenmatch.nl

Bedrijfspand te huur in Amsterdam Westpoort

32 m2 overig in Amsterdam Westpoort te huur

32 m2 overig in de verhuur in Amsterdam Westpoort

Omschrijving “Bedrijfsbox Amsterdam” is gerealiseerd op bedrijventerrein “Hempoort”. De garageboxen zijn gelegen aan de [xxxxx] te Amsterdam. Goed bereikbaar via afslag S102 op de ring van Amsterdam. De opslagbox heeft een oppervlakte van 32m2 en is voorzien van electra en verlichting. In de gemeenschappelijke ruimte van het complex is in een toiletruimte voorzien. Het complex is voorzien van een toegangshek. [xxxxx] 107 box 42 Opslagruimte circa 32m² BVO Huurprijs: € 325,-- per maand exclusief BTW en VVE bijdrage Algemene opmerkingen bij genoemde huurprijs • Vermelde bedragen te vermeerderen met de verschuldigde BTW per maand vooruit te betalen. De huurprijs is incl. parkeren. • Huurcontract conform ROZ-model. • Minimale huurtermijn 1 jaar gevolgd door een termijn van 1 jaar. • Huurprijsherziening; jaarlijks per 1 januari voor het eerst één jaar na huuringangsdatum. Op basis van het consumptieprijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI als vastgesteld door het CBS, met 2015 als basisjaar). • Borg; ter grootte van 3 maanden huur/servicekosten/BTW. • Per direct beschikbaar. • BTW; huurder dient te voldoen aan het “90%-criterium”. • De VVE bijdrage bedraagt €32 excl. BTW per maand. Opleveringsniveau • maximale vloerbelasting BG 250 kg/m²; • Gemeenschappelijke toiletruimte in complex aanwezig. Installatievoorzieningen • voldoende verlichting; • Stroompunten in box aanwezig. Algemeen • het buitenterrein is afgewerkt met betonklinkers. BTW Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen. Huurtermijn Minimaal 1 jaar gevolgd door een termijn van 1 jaar. Huurbetaling De huur, servicekosten en BTW worden maandelijks bij vooruitbetaling per automatische incasso geïnd. Voor informatie Van der Linden Bedrijfsmakelaars B.V. Randstad 23-01 1314 BN Almere-Stad tel: [xxxxx]

Wil je bedrijfspanden verkopen of verhuren?

Neem dan contact op met veel vastgoedinvesteerders op Bedrijfspandenmatch.nl